สภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยนายสงคราม ปิ่นทอง
ประธานสภา อบต.ธงชัย

โทร. 089-9145417


นายมงคล เกตุเกี้ยว
รองประธานสภา อบต.ธงชัย

โทร. 061-6744397
 
นางสาวอุไรพร จุไรยานนท์
เลขานุการสภา อบต.ธงชัย

โทร. 089-7028423

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย


นายนิภาพันธ์ ปริมล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1

โทร. 089-0285702
 
นายณรงค์ วัดล้อม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8

โทร. 068-0915750

นายเฉลียว นกเกิด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5

โทร. 089-5271880
 
นายณรงค์ ก้อนน้อย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6

โทร. 081-2736480

นางแอ๊ด ลำภา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7

โทร. 089-9136762
 
นางศรีบังอร น้อยผล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9

โทร. 081-9435425Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
เลขที่ 232 หมู่ที่ 5 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
โทรศัพท์ : 032-816255 โทรสาร : 032-816256
E-mail : tc.bangsaphan@gmail.com
E-mail : saraban@tc.go.th

นายกอบต : 089-8094617
สำนักปลัด : 032-816-255 

กองคลัง : 032-816-255 
 
กองช่าง : 032-816-255
กองสาธารณสุขฯ : 032-816-255

 

ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.