หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยนายขจร หมายเมฆ
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ธงชัย

โทร. 089-5021295


นายขจร หมายเมฆ
รองปลัดอบต.ธงชัย

โทร. 089-5021295
 


นายหิรัญ  มงคล
หัวหน้าสำนักปลัด
 

โทร. 089-5502144

น.ส.ขวัญหล้า แก้วล้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

โทร. 084-3624270

นายสุทธิชัย ช่วยเลื่อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

โทร. 087-4119268

นายขจร หมายเมฆ
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

โทร. 089-5021295


 

 

 

 Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
เลขที่ 232 หมู่ที่ 5 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
โทรศัพท์ : 032-816255 โทรสาร : 032-816256
E-mail : tc.bangsaphan@gmail.com
E-mail : saraban@tc.go.th

นายกอบต : 089-8094617
สำนักปลัด : 032-816-255 

กองคลัง : 032-816-255 
 
กองช่าง : 032-816-255
กองสาธารณสุขฯ : 032-816-255

 

ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.