บุคลากรกองช่าง อบต.ธงชัยนายสุทธิชัย ช่วยเลื่อม
ผู้อำนวยการกองช่าง

 


น.ส.วราภรณ์ คงหนุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา ส่งกลิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมาน ห้าวหญ
คนงาน
 
นายทนงศักดิ์ ดีคาร
คนงาน


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
เลขที่ 232 หมู่ที่ 5 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
โทรศัพท์ : 032-816255 โทรสาร : 032-816256
E-mail : tc.bangsaphan@gmail.com
E-mail : saraban@tc.go.th

นายกอบต : 089-8094617
สำนักปลัด : 032-816-255 

กองคลัง : 032-816-255 
 
กองช่าง : 032-816-255
กองสาธารณสุขฯ : 032-816-255

 

ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.