บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายขจร หมายเมฆ
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมน.ส.เบญจมาส เทียนสว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 


น.ส.สุนิษา ตั้งวงศ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการสาธารณสุข
 
น.ส.พัชรี พิณศรี
คนงาน


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
เลขที่ 232 หมู่ที่ 5 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
โทรศัพท์ : 032-816255 โทรสาร : 032-816256
E-mail : tc.bangsaphan@gmail.com
E-mail : saraban@tc.go.th

นายกอบต : 089-8094617
สำนักปลัด : 032-816-255 

กองคลัง : 032-816-255 
 
กองช่าง : 032-816-255
กองสาธารณสุขฯ : 032-816-255

 

ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.