คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยนางสาวสมหญิง ปานทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

โทร. 089-8094617


นางสาวดวงแข วัดล้อม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

โทร. 089-5476708
 
นายถนอม แซ่แห
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

โทร. 084-3498424


นายประจวบ โตใหญ่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

โทร. 086-5705404Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
เลขที่ 232 หมู่ที่ 5 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
โทรศัพท์ : 032-816255 โทรสาร : 032-816256
E-mail : tc.bangsaphan@gmail.com
E-mail : saraban@tc.go.th

นายกอบต : 089-8094617
สำนักปลัด : 032-816-255 

กองคลัง : 032-816-255 
 
กองช่าง : 032-816-255
กองสาธารณสุขฯ : 032-816-255

 

ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.